• Trải nghiệm và ngắm toàn cảnh sông Hàn Đà Nẵng với du thuyền sông Hàn Đà Nẵng
  • Ngắm nhìn cảnh đẹp Đà Nẵng lên đèn từ sông Hàn lãng mạng thơ mộng.
  • Thời gian trải nghiệm 45 phút
  • Hủy miễn phí trong 24 giờ.